ЗАТВОРЕНИ БАЗЕН
Дужине 50, ширине 21 и дубине 2,1 метар, са температуром од 26 степени у просеку, и овај базен у целости задовољава олимпијске стандарде. Температура ваздуха у дворани одржава се најсавременијом климатизацијом.
Грађани могу користити затворени базен у следећим терминима:
Радни Дан Субота Недеља
06:15 - 08:00 06:15 - 08:00
14:00 - 16:00 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00
22:15 - 23:30 21:00 - 23:00 21:00 - 23:00
ПРИЛИКОМ КОРИШЋЕЊА ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА ОБАВЕЗНО ЈЕ НОШЕЊЕ ЗАШТИТНЕ КАПИЦЕ ЗА ПЛИВАЊЕ!
Корисници који не поседују капице, могу их купити уз дневне карте.
ЦЕНОВНИК
Закуп термина затвореног базена 1 сат коришћења - цео базен сваки дан 20.000,00 дин.
Закуп термина затвореног базена 1 сат коришћења - пола базена сваки дан 12.000,00 дин.
Закуп термина затвореног базена 1 сат коришћења - четвртина базена сваки дан 7.000,00 дин.
Закуп термина затвореног базена 1 сат коришћења - осмина базена сваки дан 4.000,00 дин.
Закуп термина затвореног базена 5 сати корићшења - домаћа такмичења сваки дан 120.000,00 дин.
Закуп термина затвореног базена 5 сати коришћења - међународна такмичења сваки дан 185.000,00 дин.
Закуп термина затвореног базена 3 сата коришћења - домаћа такмичења сваки дан 78.000,00 дин.
Закуп термина затвореног базена 3 сата коришћења - међународна такмичења сваки дан 135.000,00 дин.
Закуп термина затвореног базена 2 сата коришћења - домаћа такмичења сваки дан 54.000,00 дин.
Закуп термина затвореног базена 1 сат коришћења - домаћа такмичења сваки дан 28.000,00 дин.
Закуп термина затвореног базена 1 сат коришћења - међународна такмичења сваки дан 52.000,00 дин.
Закуп термина затвореног базена цео дан коришћења - међународна такмичења са публиком сваки дан 500.000,00 дин.
Закуп термина затвореног базена цео дан коришћења - домаћа такмичења са публиком сваки дан 350.000,00 дин.
Закуп термина затвореног базена 1 сат коришћења - за снимања сваки дан 40.000,00 дин.
Закуп платформе и малог базена 1 сат коришћења сваки дан 7.200,00 дин.
Закуп термина затвореног базена цео дан коришћења - за организацију догађаја са додатним капацитетима сваки дан 600.000,00 дин.
Закуп хидросаунског блока цео дан коришћења сваки дан 180.000,00 дин.
Дневна карта одрасли сви термини 400,00 дин.
Дневна карта одрасли са капом силикон моноколор сви термини 860,00 дин.
Дневна карта одрасли са капом силикон мултиколор сви термини 1.010,00 дин.
Дневна карта одрасли са капом полиестер сви термини 760,00 дин.
Дневна карта деца до 12 година сви термини 250,00 дин.
Дневна карта деца до 12 година са капом силикон јуниор сви термини 600,00 дин.
Дневна карта деца до 12 година са капом силикон сви термини 510,00 дин.
Дневна карта особе са инвалидитетом сви термини 200,00 дин.
Дневна карта особе са инвалидитетом са капом силикон мултиколор сви термини 850,00 дин.
Дневна карта особе са инвалидитетом са капом силикон моноколор сви термини 700,00 дин.
Дневна карта особе са инвалидитетом са капом полиестер сви термини 600,00 дин.
Породична карта ( родитељи са једним или двоје деце до 12 година ) сви термини 600,00 дин.
Репрограмибилна картица за пролаз комад 250,00 дин.
Месечна карта - одрасли рекр. пливање 4.500,00 дин.
Месечна карта - одрасли (12 термина) рекр. пливање 3.500,00 дин.
Сезонска карта - одрасли од 15.09. до 31.05. рекр. пливање 25.000,00 дин.
Месечна карта - особе са инвалидитетом (12 термина) рекр. пливање 2.000,00 дин.
Месечна карта - ђаци и студенти (12 термина) рекр. пливање 2.500,00 дин.
Месечна карта - ђаци и студенти рекр. пливање 3.000,00 дин.
Сезонска карта - ђаци и студенти од 15.09. до 31.05. рекр. пливање 20.000,00 дин.
Школа пливања - месечна чланарина за једно дете 3 термина недељно 5.000,00 дин
Школа пливања - месечна чланарина за друго и свако наредно дете из исте породице 3 термина недељно 3.000,00 дин
Школа пливања - месечна чланарина за једно дете 2 термина недељно 4.000,00 дин
Школа пливања - месечна чланарина за друго и свако наредно дете из исте породице 2 термина недељно 2.000,00 дин
Универзитет Метрополитан дневна карта - студенти сви термини 180,00 дин
Универзитет Метрополитан дневна карта - запослени сви термини 240,00 дин
Универзитет Метрополитан месечна карта 30 термина - студенти рекр. пливање 2.250,00 дин
Универзитет Метрополитан месечна карта 30 термина - запослени рекр. пливање 3.000,00 дин
Издавање потврде, тест пливања услуга 2.000,00 дин.