ШКОЛИЦА ПЛИВАЊА
"Школица пливања 25. мај" намењена је деци узраста од 5 до 14 година.
 
Часови пливања одржавају се на малом базену (за непливаче), на коме температура воде износи 30°.
 
Димензије базена
  • дужина - 12m

  • ширина - 8m

  • дубина - 1,30m - 1,55m

  • плато за обуку непливача - 0,55m

Школа стартује од средине септембра до средине јуна и одржаваће се у следећим терминима:
понедељак, среда и петаk
Преподне 09-10ч
Поподне 17-18ч
ЦЕНОВНИК
Месечна чланарина (три термина недељно) износи:
1. за једно дете 5.000 динара
2. за двоје и више деце из исте породице одобрава се попуст у износу од 2.000 динара (месечна цена чланарине за друго и свако наредно дете из исте породице износи 3000 динара)
Месечна чланарина (два термина недељно) износи:
1. за једно дете 4.000 динара
2. за двоје и више деце из исте породице одобрава се попуст у износу од 2.000 динара (месечна цена чланарине за друго и свако наредно дете из исте породице износи 2000 динара)