ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2022.
*ЈАВНА НАБАВКА 01/22 Хемијска средства за дезинфекцију и одржавање базенске воде
 • Јавни позив (10.02.2022.) - линк

 • Одлука о додели уговора ЈН 01/22 (28.02.2022.) - линк

 • Обавештење о додели уговора ЈН 01/22 (21.03.2022.) - линк

*План Јавне Набавке за 2022. (20.01.2021.) - линк
2021.
*ИЗВЕШТАЈ О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ (30.12.2021.) - линк
*ЈАВНА НАБАВКА 04/21 – Надоградња система техничке заштите линк
 • Јавни позив (09.09.2021.) - линк

 • Одлука о додели уговора ЈН 04/21 (22.09.2021.) - линк

 • Обавештенје о додели уговора ЈН 04/21 (27.09.2021.) - линк

Измена и допуна Плана Јавних Набавки за 2021.(08.09.2021.)
 • Јавни позив (01.07.2021.) - линк

 • Одлука о додели уговора ЈН 03/21 (27.07.2021.) - линк

 • Обавештење о додели уговора (13.08.2021.) - линк

*ЈАВНА НАБАВКА 02/21 Услуга спасилачког обезбеђења купача на базенима
 • Јавни позив (27.01.2021.) - линк

 • Исправка обавештење о изменама и допунама (28.01.2021.) - линк

 • Исправка обавештење о изменама и допунама (05.02.2021.) - линк

 • Одлука о додели уговора ЈН 02/21 (10.02.2021.) - линк

 • Обавештење о додели уговора (25.02.2021.) - линк

*ЈАВНА НАБАВКА 01/21 Хемијска средства за дезинфекцију и одржавање базенске воде
 • Јавни позив (26.01.2021.) - линк

 • Одлука о додели уговора ЈН JN 01/21 (09.02.2021.) - линк

 • Обавештење о додели уговора (25.02.2021.) - линк

*План Јавне набавке за 2021. (20.01.2021.) - линк
2020.
*ИЗВЕШТАЈ О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ (29.12.2020.) - линк
*ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА - линк
*ЈАВНА НАБАВКА: Набавка папирне галантерије
 • Конкурсна документација - линк

 • Позив за подношење понуде - линк

 • Одлука о додели уговора - линк

 • Обавештење о закљученом уговору - линк

*ЈАВНА НАБАВКА: Услуга спасилачког обезбеђења купача на базенима
 • Конкурсна документација - линк

 • Позив за подношење понуде - линк

 • Одлука о додели уговора - линк

 • Обавештење о закљученом уговору - линк

*ЈАВНА НАБАВКА: Хемијска средства за дезинфекцију и одржавање базенске воде
 • Конкурсна документација - линк

 • Позив за подношење понуде - линк

 • Одлука о додели уговора - линк

 • Обавештење о закљученом уговору - линк